شنبه، ۰۹ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲:۳۶ کد خبر : 13990109003
نویسنده خبر :سیروس بزمی
شعر طنز در مورد وضعیت شهرستان بهمئی در این وضعیت کرونایی با عنوان پادَرهُوا

رهیافت جنوب

شعرِ طنز پادَرهُوا

شاعر: جواد چمنی

کبوتر  با  کبوتر،  باز   با       باز
کُند هَمجنس با   هَمجنس ،پَرواز


ولی ماهمچنان بی جِنس و یاریم
نه همجنسِ  دِنائیم و  نه   اَهواز


همیشه  بینشان      پا دَر هَوائیم
گهی این  وگهی   آن  را  کُنیم ناز


به کُل دَر  این میان فازی  نداریم
نه با اُردک   نشستیم و نه  با غاز


همیشه دزدکی بین   دو    استان
تردد  می نمائیم   غیر       مجاز


نه یاسوج اَز   کرونامان  خَبر دار
نه اَهواز   پَرده  بَردارد  اَزین  راز

مُعَلَق   مانده ایم و   بی سَرانجام
خدایا! این  گِرِه   کی  میشود باز؟

به فرماندارِ    شهرمان       بگوئید
لیکَک آخَر  بِرقصد   با  کدام  ساز؟

چرا ما   مثل    گچساران    نباشیم
که هم داریم    نفتش را   وهم گاز؟

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها