چهارشنبه، 06 فروردین 1399 23:19 کد خبر : 13990106007
نویسنده خبر :سیروس بزمی
ضدعفونی بخشی از معابر شهری، خیابان ها، ادارات و قسمت های مختلف شهر لیکک توسط طلاب جهادی

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، جهت مبارزه با ویروس کرونا طلاب جهادی شهرستان مذهبی در اقدامی جالب بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک را ضدعفونی کردند.

تصاویر:

ضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادیضدعفونی بخشی از معابر شهری،خیابان ها،ادارات،بازار،بانک ها،کوچه و منازل شهر لیکک توسط طلاب جهادی

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها