چهارشنبه، 06 فروردین 1399 09:29 کد خبر : 13990106002
نویسنده خبر :سیروس بزمی
شعر طنز جواد چمنی با عنوان حماسه کرونا

رهیافت جنوب

شعر طنز حماسه ی کرونا

شاعر: جواد چمنی


شنیدم در آن سوی مشرق زمین
سواری برآمد به  ووهانِ     چین

دلیر و  شجاع   است و بُرنا  بُود
ورا  نام      نیکش   کرونا    بُو د

به تنهایی از شهر  ووهان گذشت
شبی کُلِّ چین رابه یک باره گشت

جمونگ و تسو را که  تسلیم   کرد
دل چینیان  را  پر  از    بیم    کرد

تلف  کرده     مردان   تکواندو کا ر
قرنطینه       کرده    زن    بار   دار


شبانه گرفت  از   همه    خواب    را
شبیخون  زده   خاک    اعراب     را


سه روزه  به دریای  جیحون     رسید 
شنیدم که دیشب به صهیون   رسید

همینکه لب وچانه اش    چرب  شد
بشد  غرّه    و   عازم        غرب شد


بتازید   و کُلِّ    جهان     را     گرفت
ره   حلق   وبینی  ،    دهان را گرفت


جهان را به  تاب   و   تب     انداخته  
به یک   عطسه  آن را بر       انداخته


به شکرانه ی  این  همه   مرگ  و میر
خدا را   پرستش     بکَردَست     سیر


(ازآن پس نهاد از   بر     خاک      سر
بگفتا   که    ای      داور        دادگر)


به من  جراتی  ده   به   ایران   روم
به مرز  پلنگان    و   شیران       روم


همان  لحظه   برخاست   از شهر   رُم
شبانه     بتازید   تا       شهر       قم


سبک  تیغ     تیز    از  میان  برکشید
هَماوَردِ  خود   را به   میدان     ندید


شنیدم  کسی  سدِّ   راهش        نکرد
درآن  حال  حتّی   نگاهش        نکرد


نه الکل   به او   داده اند  و نه      ژِل
بدین  سان   رهایش   بکردند و   وِل


خجالت کشید و کمی     سرد      شد
لب وگونه ی سرخ   او    زرد       شد


بِیُفتاد بَر خاک     آن  دیوِ        مَست
دوکِتف و کُلاه و   دَماغَش    شکست


خلاصه  برانداز  و     قیچی   بشد
برَفت ورفیق         حریچی        بشد


بگفت ای حریر      اشتباه        آمدم
ندانسته  اکنون  به    چاه        آمدم


ندانسته ام  شامتان     آش        بود
گمان کرده ام سوپ    خُفاش      بود


هم اکنون  مرا  توی      گونی    بکن
اگر  می شود     ضدِفونی          بکن


سریعاً   شرّم      را از اینجا        بِکَن
مرا  بر  بگردان    به   شهر        پِکَن


وزیر نگون بخت   را      بوس کرد
همان لحظه   او   را به  ویروس  کرد


شاعر: جواد چمنی

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها