سه شنبه، 22 بهمن 1398 15:23 کد خبر : 13981122004
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :امین روانان
گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان

به گزارش رهیافت جنوب حجه السلام برازش امروز به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان در این راهپیمایی شرکت کرد و مورد استقبال مردم بهبهان قرار گرفت .گزارش تصویری 

گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان گزارش تصویری از حضور حجه السلام برازش در راهپیمایی ۲۲بهمن همگام با مردم بهبهان

برچسب ها :
نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها