سه شنبه، 22 بهمن 1398 15:03 کد خبر : 13981122003
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :امین روانان

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب ،ازلنده همزمان با سراسر کشور امروز 22بهمن ماه مردم ولایت مدار وهمیشه در صحنه شهرستان لنده با با حضور پر شکوهشان و بافریاد "الله اکبر"، "مرگ برآمریکا" به خیابانها امدند و بار دیگر نشان دادند که مردم همیشه برای دفاع از انقلاب اسلامی و رهبری پای کار هستند

گزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسالگزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسال

گزارش تصویری از حضور مردم ولایتمدار لنده در ۲۲بهمن امسال

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها