شنبه، 19 بهمن 1398 11:38 کد خبر : 13981119001
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :امین روانان

به گزارش رهیافت جنوب از بهبهان دیروز حجه السلام برازش  دیدارهای مهم و چهره به چهره در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری انجام داد .

روز جمعه ۱۸بهمن همه یکصدا آمدند از بهبهانی های اصیل تا اعراب آغاجاری و شهرک وحدت تا دیلمی های آغاجاری و لرها همه با محور وحدت  این بار دنبال تحول و آغازی فصلی نو در عرصه خدمت بودند

حجه السلام برازش تاکید کرد برای ساخت بهبهان و‌آغاجاری و‌زیدون باید به قومگرایی ها پایان بدهیم و با نگاه توسعه  فصلی جدید با محوریت همدلی و‌ وحدت را به وجود بیاوریم .

وی دیروز در جمع مردم آغاجاری گفت ؛شهرستان آغاجاری با وجود این همه منابع و انرژی ولی توجه خاصی به این سهرستان نشده که انشالله در صورت ورود به مجلس جز اولویتهای اولیه ماست و‌شهر اغاجاری را برای همیشه می سازیم و‌چهره محرومیت  را از شهرستان  آغاجاری پاک خواهیم کرد /گزارش تصویری

انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /انتخاب حجه السلام برازش پایانی بر قوم گرایی در حوزه انتخابیه بهبهان /فصلی نو در عرصه خدمت در بهبهان /

 

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها