جمعه، 18 بهمن 1398 22:30 کد خبر : 13981118004
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :امین روانان

به گزارش رهیافت جنوب از بهبهان نشست با بزرگان تاج الدین طیب امروز به حمایت از حجه السلام برازش برگزار شد 
اعلام حمایت قاطع طایفه تاج الدین طیب به میزبانی حاج علیرضا عباسی امروز با حضور بزرگان و ریش سفیدان و‌معتمدین محلی برگزارشد .

حمایت طایفه تاج الدین طیب از حجه السلام برازش /سیل حمایت ها روز به روز بیشتر می شود حمایت طایفه تاج الدین طیب از حجه السلام برازش /سیل حمایت ها روز به روز بیشتر می شود حمایت طایفه تاج الدین طیب از حجه السلام برازش /سیل حمایت ها روز به روز بیشتر می شود حمایت طایفه تاج الدین طیب از حجه السلام برازش /سیل حمایت ها روز به روز بیشتر می شود حمایت طایفه تاج الدین طیب از حجه السلام برازش /سیل حمایت ها روز به روز بیشتر می شود حمایت طایفه تاج الدین طیب از حجه السلام برازش /سیل حمایت ها روز به روز بیشتر می شود حمایت طایفه تاج الدین طیب از حجه السلام برازش /سیل حمایت ها روز به روز بیشتر می شود

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها