پنج شنبه، 17 بهمن 1398 09:49 کد خبر : 13981117001
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :امین روانان
بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب از بهبهان بعد از تایید صلاحیت های دوازدهم بهمن موج جدیدی در بهبهان در حمایت از حجه السلام برازش ایجاد شده است .

استقبال بی نظیر از برازش یکصدا شدن اهالی روستای پیازکار از ایل بزرگ یوسفی تا مردم غیور قلعه سیدمقیم از طایفه بزرگ اولادمیرزاعلی ، تا بیعتی دیگر از مردم قالند و حسین آباد از ایل سترگ طیبی تا بهمئی های مقیم بهبهان روز به روز به ارا حجه  السلام برازش افزوده می شود .

حجه السلام برازش از نیروهای کاردان و سابقه ۱۰سال مدیر سازمان تبلیغات  حوزه بهبهان است که در بین مردم بهبهان جایگاه ویژه ای دارد .

بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است

بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است بهارستان منتظر مدرسی دیگر باشد/استقبال بی نظیر از حجه اسلام برازش در حوزه انتخابیه بهبهان/موجی در راه است

 

نظر جدید

نظرات
  • محمد
    دوشنبه، 21 بهمن 1398 21:38
    0
    سلام.لطفا امیرکبیر و مدرس را برای افسانه ها و تاریخ مردم بگذارید...این کجا و آن کجا
    پاسخ ها به این نظر
پربازدیدها
پربحث ترین ها