چهارشنبه، 25 دی 1398 14:51 کد خبر : 13981025004
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :امین روانان
زیر کشت رفتن حدود ۱۰۰۰هکتار از اراضی بخش دیشموک
آغاز پمپاژه پروژه رود سمه دلی نعمت الهی،سرپر به حومه غربی به همت جهاد کشاورزی

رهیافت جنوب ؛جلسه هم اندیشی با موضوع پمپاژ دلی نعمت الهی_سرپر_اسفندان* باحضور بخشدار محترم ،اداره جهاد کشاورزی ،شوراری شهر وبخش،دفتر امام جمعه ،منابع طبیعی ،دهیاران روستاهای تحت پوشش طرح ،و معتمدین محلی در محل بخشداری دیشموک برگزارشد.

با توجه به اینکه پروژه دلی نعمت الهی واسفندان بخش دیشموک جهت ادامه عملیات اجرایی طرح نیاز به هزینه میلیاردی داردواز آنجایی که قبلا اقدام به سرمایه گذاری شد،باید مشکلات سر راه این پروژه عظیم مرتفع گردد.


آقای حبیبی بخشداردیشموک گفت؛ هدف ماتکمیل وادامه پروژه پمپاژآب از رودسمه است که هدف از اجرای این طرح به زیرکشت بردن حدود1000هکتارازاراضی* کشاورزی
*رودسمه_دلی نعمت الهی_اسفندان_ده احمد_شهولی_شهسواری ودرغک*خواهدبود* درسال97حدود200میلیون تومان جهت بازسازی وادامه کارپروژه هزینه شد.امسال بیش از1یک میلیاردتومان درکمیته برنامه ریزی برای فعال نمودن این طرح اختصاص داده شده. آقای حبیبی بیان نموداین طرح با ایجاداشتغال وتولیدشعارسال98رامحقق خواهدکرد.از توجه ویژه فرماندار وپیگیری در سطح شهرستان،استان وتهران جهت تامین اعتبار آن سخن گفت و این طرح بااشتغالزایی افراد آسیب های اجتماعی راکاهش خواهدداد.وی ازمنابع طبیعی، دهیاران وشوراهای شهر وروستاخواست جهت رفع معارضات اجتماعی وتفکیک اراضی،پیگیری، ادامه وتامین اعتبارپروژه وتسریع کار با جهاد کشاورزی همکاری کنند.


آقای رحیمی نژادرئیس اداره جهادکشاورزی بخش دیشموک اداره جهادوکشاورزی را  مجری این طرح دانست.این نشست باهدف رفع معارضات اجتماعی ،بررسی حدود  اراضی زراعی،تعیین مالکیت متقاضیان طرح ،وتوجیه دهیاران جهت تعهد ثبتی از مالکان تحت پوشش طرح پمپاژ به منظور مسئولیت پذیری،تعهد کاری حفاظت و صیانت از طرح و همچنین بلامعارض بودن زمین،پیگیری برق پمپاژ،و نیاز به احداث ایستگاه ۴مگاوات برق مطرح شد.همچنین مصوب شد کارگروهی به صورت تخصصی برای بررسی دقیق و برنامه ریزی وبحث تامین اعتبار پروژه متشکل از جهادکشاورزی،بخشداری، شورای شهر وبخش ،وامام جمعه محترم تشکیل شود.


 از مهمترین مزایای این طرح میتوان به نکات زیراشاره کرد:
✔به زیرکشت بردن اراضی ج  جهت توسعه باغات 
✔اشتغال زایی حداقل برای ۱۰۰۰نفر
✔جلوگیری ازمهاجرت روستاییان به شهرها
✔تامین بخشی ازنیاز محصولات کشاورزی بخش وصادربه شهرهای همجوار
✔اشتغال زایی پایدارباهدف رفع معضل بیکاری. جلوگیری ازپدیده های شوم اجتماعی 
✔استفاده بهینه ازاب وخاک منطقه
✔جلوگیری ازفرسایش  زمین های کشاورزی وحفظ اکوسیستم پایدار اشاره کرد.
 تا به امروز بیش از چهارصد میلیون تومان در زمینه  طرح مطالعاتی توسط شرکت مشاور
سرابندی وترمیم کانال
گابیون بندی احداث ومرمت کانال در این پروژه هزینه شده است.
طی روزهای آتی جهاد کشاورزی با برگزاری دوره‌های آموزشی وتوجیهی در باب هزینه واهمیت روال کار پروژه و احداث باغ در اراضی فوق در روستاهای پاتاوه رودسمه،سرپر ،دلی،ده احمد ،سربیشه ،واسفندان اقدام خواهدکرد.
دهیاران روستاهای هدف متعهد شدند،باتوجیه کردن مردم واخذ تعهد ثبتی  از متقاضیان جهت صیانت از طرح با جهاد کشاورزی همکاری کنند. همچنین مقررشد دهیاران در اولین فرصت نسبت به تشکیل
*تعاونی آبران* اقدام نمایند
*آقای جعفری ازاعضای شورا،حاج داوودی به نمایندگی از امام جمعه،اقلیما،نعمت پوروخرمروز* ازمعتمدین محلی آمادگی کامل خودرا جهت رایزنی با مردم جهت پیشبرد طرح آبرسانی اعلام کردند.
*علی کریمی رئیس اداره منابع طبیعی ازاین طرح استقبال کرد وبیان کرداجرای این طرح  *اشتغال سالم  وسازگاربا منابع طبیعی رابدنبال خواهدداشت.* وقول دادکه با حضور در مناطق موردنظر درجهت  رفع معارضات اجتماعی پروژه بااداره جهاد کشاورزی همکاری نمایند.

خبرنگار؛جهانخواه

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها