چهارشنبه، 18 دی 1398 18:16 کد خبر : 13981018004
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :امین روانان
مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت

رهیافت جنوب ؛مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی امروز با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ و اقشار مردم متدین  دهدشت برگزار شد.مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت مراسم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همرزمان ایشان با حضور نماینده کهگیلویه بزرگ در دهدشت

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها