چهارشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳ کد خبر : 13981011003
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :امین روانان
استقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگ

رهیافت جنوب ؛ دیدار سردار عدل هاشمی با بعضی از خانواده های ایل سترگ طیبی از جمله 
*خانواده های بزرگ دادستان روستایی، پورنگ، نیک محضر، قادری نسب، آرام خواه، گلزاری 

طایفه تاویسی، خانواده های ارزن، نویدی، خرند، مرادی مهر، دیدار کردند .

استقبال پر شور از سردار هاسمی پور در جاورده از طرف این خانواده ها انجام گرفت .

استقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگ

برچسب ها :
نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها