پنج شنبه، 05 دی 1398 19:40 کد خبر : 13981005007
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :سیروس بزمی
 کارگاه آموزشی مقابله با آسیبهای اجتماعی در مدرسه شهدای فرهنگی شهرستان بهمئی/ مجری طرح شهید بهنام محمدی

به گزارش رهیافت جنوب، کارگاه آموزشی مقابله با آسیبهای اجتماعی در مدرسه شهدای فرهنگی شهرستان بهمئی مجری طرح شهید بهنام محمدی برگزار گردید.

ستوانیکم پاسدار جهانگیر آشنا فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهیدامینی بهمئی ودبیر قرارگاه تربیتی طرح شهید بهنام محمدی گفت: مطالعه آسیب های اجتماعی اعم ازنابهنجاریها وانحرافات اجتماعی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث جامعه شناسی است.

 آشنا افزود: اگرچه مساله نابهنجاری امری نسبی است واز جامعه به جامعه دیگر متفاوت است. اما آنچه که در این مبحث مطرح می باشد این است که چه عوا ملی آسیب های اجتماعی را کاهش یا افزایش می دهد و به بیانی دیگر چگونه می توان آسیب های اجتماعی را در بین دانش آموزان کنترل نمود؟ گسترش روز افزون آسیب های اجتماعی (ترک تحصیل ،فرار از مدرسه ،اعتیاد،سرقت،تشکیل گروههای معا رض و وندالیسم و...)به وی‍‍‍‍‍‍‍‍ژه در سال های اخیر در بین دانش آموزان وهمچنین شیوع مفسده های آشکار وپنهان ،افزایش قابل توجه بزهکا ری ها وکزروی های اجتماعی و آلودگی به مواد مخدر ،به ویزه در میان جوانان و نوجوانان جامعه مستلزم تعمق و چاره اندیشی اساسی است.

یکی از برنامه های ویژه طرح شهید بهنام محمدی در مدارس شهرستان بهمئی برگزار کارگاه های آموزشی سواد رسانه ای و مقابله با آسیبهای اجتماعی جهت کاهش این آسیب ها در مدارس هست که امروز در مدرسه شهدای فرهنگی از کارشناس خبره شهرستان استاد رحمان اکبری در این موضوع استفاده شده و امید هست که در بقیه مدارس تا پایان سال بتوانیم کارگاه های بیشتری برگزار کنیم.

 کارگاه آموزشی مقابله با آسیبهای اجتماعی در مدرسه شهدای فرهنگی شهرستان بهمئی مجری طرح شهید بهنام محمدی کارگاه آموزشی مقابله با آسیبهای اجتماعی در مدرسه شهدای فرهنگی شهرستان بهمئی مجری طرح شهید بهنام محمدی کارگاه آموزشی مقابله با آسیبهای اجتماعی در مدرسه شهدای فرهنگی شهرستان بهمئی مجری طرح شهید بهنام محمدی کارگاه آموزشی مقابله با آسیبهای اجتماعی در مدرسه شهدای فرهنگی شهرستان بهمئی مجری طرح شهید بهنام محمدی کارگاه آموزشی مقابله با آسیبهای اجتماعی در مدرسه شهدای فرهنگی شهرستان بهمئی مجری طرح شهید بهنام محمدی

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها