یکشنبه، 24 آذر 1398 22:15 کد خبر : 13980924001
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :سیروس بزمی
امروز بسیج دانش آموزی در کنار آموزش و پرورش به عنوان دو بال هدایتی در کنار دانش آموزان گام برمی دارند.
 مسابقه ابر حباب ها در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس

به گزارش خبرگزاری رهیافت جنوب از شهرستان بهمئی؛ ستوانیکم پاسدار جهانگیر آشنا فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهیدامینی و دبیر قرارگاه طرح شهید بهنام محمدی شهرستان بهمئی اظهار داشت: مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد.

 مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس

وی طرح شهید بهنام محمدی را احیاکننده اوقات فراغت دانش آموزان در مدارس دانست که به نشاط و شادابی بین آنان نیز کمک خواهد کرد.

آشنا افزود: امروز بسیج دانش آموزی در کنار آموزش و پرورش به عنوان دو بال هدایتی در کنار دانش آموزان گام برمی دارند و لذا ما برای کشف استعدادهای دانش اموزان آینده ساز این مملکت تمام تلاش خود را به کار می بندیم.

وی بیان داشت: در این مسابقه، دانش آموزان حباب های بزرگ و غول آسایی با مواد دلخواه خود به وجود آوردند و هر گروه 3 حباب درست نمود که بزرگترین حباب ایجادشده توسط هر گروه مورد ارزیابی قرار گرفت و درنهایت از گروه های برتر تجلیل میشود.

جهانگیر آشنا در پایان از همکاری بسیار خوب مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهمئی در اجرای برنامه های فرهنگی و تربیتی طرح شهید بهنام محمدی شهرستان بهمئی تقدیر و تشکر کرد.

 مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس مسابقه ابر حباب ها در راستای اجرای طرح شهید بهنام محمدی و با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان در مدرسه حضرت رقیه شهرستان بهمئی برگزار شد + عکس

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها