شنبه، 16 شهریور 1398 00:42 کد خبر : 13980616002
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :سیروس بزمی
مردم خوب و ولایت مدار شهرستان بهمئی در هیئت ها و مساجد شهر لیکک مرکز این شهرستان در شب هفتم از ماه محرم به عزاداری و سینه زنی پرداختند.
گزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئی

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، مردم خوب و ولایت مدار شهرستان بهمئی در هیئت ها و مساجد شهر لیکک مرکز این شهرستان در شب هفتم از ماه محرم به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

 امام جمعه و مسئولین ادارات شهرستان بهمئی به صورت دست جمعی با سرکشی از مساجد و هیئت های این شهرستان همراه با دیگر مردم این شهر به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

در ادامه تصاویر مختلف را از هیئت های و مساجد شهرستان مشاهده کنید.

عکاس: علیرضا بزمی

 

گزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئی

گزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئی

گزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئی

گزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئیگزارش تصویری از شور و شعور حسینی در هیئت ها و مساجد شهرستان بهمئی

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها