دوشنبه، 21 مرداد 1398 11:16 کد خبر : 13980521003
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :سیروس بزمی
دعای پر فیض عرفه با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد صاحب الزمان(ع) شهر لیکک برگزار گردید.
برگزاری دعای پر فیض عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویر

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، دعای پر فیض عرفه دیروز یک شنبه ۲۰/ ۰۵/ ۹۸ با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهمئی و با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد صاحب الزمان(ع) شهر لیکک برگزار گردید.

تصاویر:

 

برگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویر

برگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویر

برگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویر

برگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویربرگزاری دعای عرفه در شهرستان بهمئی به روایت تصویر

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها